Pojištění profesní odpovědnosti

03.02.2012 19:19

 

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Profesní odpovědnost představuje označení odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své činnosti služby vyžadující určité odborné zkušenosti a znalosti. Jedná se například o daňové poradce, auditory, účetní, advokáty, lékaře apod. Proč se tyto osoby pojišťují? Samotné profesní pojištění odpovědnosti za případné škody může být ze zákona povinné popř. dobrovolné. Základní myšlenkou je, že v případě neúmyslného zavinění škodní události, je pojištěný schopen vyplatit „bolestné“ (náklady za ušlý zisk, úhrada vzniklých nákladů, aj.). Vzhledem ke značné složitosti většiny profesí není možné zaručit, že k chybě nebo omylu nedojde. Jedná se tedy o určitou ochranu zákazníků.

Ze zákona povinné pojištění si musí sjednat např. advokáti, lékaři, auditoři, daňoví poradci, oceňovací znalci.
Dobrovolné pojištění se týká všech profesí, ale nejčastěji se jedná o účetní, tlumočníky, likvidátory a ostatní ekonomická povolání.